Centrum Bankowo-Finansowe, ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa, wejście A/D, I piętro, sala A