Zabytkowa infrastruktura kolejowa Polski i Niemiec
Dialog konserwatorski Warszawa – Berlin

Warszawa
16-17 listopada 2017 r.

Organizator: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków